VIDEO

>Video Máy Khoan Đất Trồng Cây OSHIMA 2PS

Video Máy Khoan Đất Trồng Cây OSHIMA 2PS

Ứng dụng: Khoan cọc rào, Khoan lỗ trồng trụ gòn, Khoan lỗ trồng trụ tiêu, Khoan hố đất trồng cây trong vườn bằng máy khoan đất Oshima, Khoan lỗ trồng cây công nghiệp trên đồi nương, nông trường

Video Máy Bơm Nước Đa Năng Oshima 400A

02/03/2018 4:21 pm

- Bơm nước cho hệ thống tưới tiêu - Bơm nước công trình xây dựng - Bơm, xả nước ao hồ